Home / ARSIMI (page 3)

ARSIMI

Nxënësit e ShMQSh “SARAJ” -Shkup në garën “Hour of code FEIT 2017” arrijn të marin vendin e parë, dytë dhe tretë

Nxënësit e ShMQSh “SARAJ” -Shkup pjes e garës “Hour of code FEIT 2017”- arrijnë të marin vendin e parë në fakultetin e shkencave teknologjike FEIT lëndën e Informatikës projekt për të treguar se çdokush mund të mësojë bazat në programim C++ dhe të zgjerojë pjesmarjen në fushën e shkencave teknologjike …

Read More »

KONKURS , për ndarje të 50 (pesëdhjetë) bursave për nxënës të talentuar nga shkollat publike dhe private të mesme në Republikën e Maqedonisë Për vitin shkollor 2016/2017

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 54 paragrafi 3 të Ligjit për standardin e nxënësit (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, …

Read More »

SHMQSH “SARAJ” filloi projekti “Mësojmë drejtësi”

Sot në SHMQSH “SARAJ” filloi projekti “Mësojmë drejtësi”, projekt i cili organizohet nga FORUMI RINOR ARSIMOR dhe ky organizim mbështetet nga programi CIVICA MOBILITAS. Qëllimi i këtij projekti është që nxënësit të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e drejtësisë, demokracisë, sistemit juridik dhe sundimit të së drejtës.  

Read More »

Nesër fillon viti i ri shkollorë

Informohen të gjithë nxënësit dhe mësimdhënsit, se viti shkollor 2017/18 fillon që nga dita e HËNË me datë 04.09.2017. Vitet e I-para fillojnë në ora 08:00, ndërsa vitet II-dyta fillojnë në ora 10:00. Për ditët në vijim që nga dita e Martë : vitet I-para dhe të II – dyta …

Read More »

SHKOLLA FILLORE ‘DRITA’ NGA SHTATORI ME PAMJE TË RE

Nxënësit e shkollës fillore ‘Drita’ të f. Rashçe, fillim vitin e ri shkollor në rrugëtimin drejt diturisë dhe ndërtimit të një të ardhme më të ndritur do ta fillojnë më të lumtur dhe në kushte infrastrukturore më të mira. E gjithë kjo, falë përkushtimit dhe angazhimit të banorëve zemërgjërë e …

Read More »